Ons het Jesus lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het. Ons lewe in reaksie op die openbaring van wie Hy is, en ons hoop lê alleenlik daarin dat Hy die goeie werk wat Hy in ons begin het, sal voleindig.

 

Ons Misie

Ons volg Jesus en help ander om dit ook te doen deur hulle te dissipel in die Woord, die krag en die teenwoordigheid van God.


In Hom
lewe ons, is ons en het ons ons wese.
— Riaan Botha

Ons Kernwaardes

 HEERSKAPPY:
Ons lewe Christus-gesentreerd. 
Lukas 6:46

DISSIPELSKAP:
Ons volg Jesus en leer ander om dit ook te doen. 
Matteus 4:19

EVANGELISASIE:
Ons versoen mense met God.
2 Korinthiërs 5:18

 LEIERSKAP:
Ons beïnvloed ons wêreld deur sout & lig te wees.
Matteus 5:13&14

 FAMILIE:
Ons is toegewyd tot geestelike en natuurlike familie.
1 Korinthiërs 12:12-27


wat is Kerk

Dit is uiters belangrik dat ons ‘n Bybelse perspektief moet hê van wat die Kerk is . Vir baie van ons verteenwoordig die woord “kerk” ‘n gebou met ‘n kruis op met ongemaklike sitplekke. Die Nuwe Testamentiese woord vir “kerk”, ecclesia, verwys altyd na ‘n byeenkoms van gelowiges, nie ‘n gebou nie. Die Kerk is nie ‘n weeklikse bymekaarkoms of ‘n godsdienstige organisasie nie, maar ‘n familie van gelowiges wat verenig is in hulle doelwit om God te eer.

Die Kerk is

Mense, nie ‘n plek nie.

1 Petrus 2:5

‘n Liggaam, nie ‘n gebou nie.
Efesiërs 4:16

‘n Weermag, nie ‘n gehoor nie.
Efesiërs 6:10-- 13

Verhoudings, nie rituele nie.
Mattheus 5:23-24

Lewend & kragtig, nie dood en vervelig nie.
1 Korinthiërs 2:4-5

‘n Geestelike familie, nie ‘n godsdienstige organisasie nie.
Efesiërs 2:19-20

Die Nuwe Testament Kerk:

 ‘n Geestelike gebou wat met lewende stene (mense) gebou word. 
1 Petrus2:5

 ‘n Liggaam wat uit baie dele bestaan.
1 Korinthiërs 12:12-28

‘n Bruid wat voorberei vir haar huweliksdag.
Openbaring 19:7

Ons oortuigings

Ons glo in die Drie-enige God. Ons glo dat Jesus uit 'n maagd gebore is. Ons glo dat Hy gekruisig is en dat hy na drie dae opgestaan het. Ons glo dat Hy opgevaar het en aan die regterhand van God sit. Ons glo dat Hy weer terug gaan kom vir Sy bruid. Ons glo dat almal wat deur die genade van God geregverdig is, deur geloof in Jesus Christus wedergebore is en daardeur kinders van God geword het. Ons glo in die doping met die Heilige Gees, waardeur elke gelowige bekragtig en toegerus word vir dienswerk, die gawes en die gemeenskap van die Heilige Gees, en die Godgegewe bediening van die Apostel, Profeet, Evangelis, Pastoor en Leraar.


 

Kruislig is deel van 'n groter familie: